تیم ما

 

 

“سینه‌پورت برونسپار” زیرمجموعه ‌ای از گروه پخش بین الملل “سینه‌پورت” است.

تیم ما شامل اعضای آموزش دیده و با تجربه در زمینه خدمات هنری هستند که می‌توانند شما را با راه حل های هوشمندانه و بر پایه تکنولوژی به هدفتان نزدیک کنند.

ما از سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات جانبی هنری به هنرمندان عزیز سرویس‌دهی خود را آغاز کردیم و در سال ۱۳۹۸ سایت برونسپار را ایجاد کردیم.

امیدواریم که این فرصت باعث افزایش اشتغال و تولید راحت تر آثار هنری مستقل شود.