پروفایل پویا ظریف

پویا ظریف خوب
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
0تومان درآمد کسب کرده
ترجمه

من استادم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید